4/18/2014

Happy Easter!


Love,

Teja xoxox

Follow me on:

4/15/2014

Tutorial: How to Clean your Makeup Brushes

You'll need:

A facial sponge, you can get them in Mue ller or drogerie markt

Some antibacterial liquid soap

Some lukewarm water

Wet your sponge with lukewarm water and squirt on a generous amount of the antibacterial soap. Let the sponge lather with the soap. Gently swirl the brush onto the sponge until it lathers up. Then, rinse the brush with lukewarm water.
When rinsing your brushes, don’t get water above the shaft or metal part. It would cause rust which will cause the bristles of the brush to fall out. Gently squeeze out any excess water from the brushes and lay them flat on a clean towel and allow them to air dry for at least 6 to 8 hours.

I hope you found this tutorial useful:)

Let me know,

Love,

Teja xoxox

Follow me on:

4/12/2014

Breakfast of Champions with Homemade English Muffins

Who doesn't like freshly baked bread, still warm and crunchy for breakfast? After a night out with my girls, I've decided to treat myself to a little homemade brunch on a Saturday morning. Fresh eggs, sunny-side-up, ham and cheese, Turkish coffee, you know, all good things:)

I have been toying with the idea of learning how to bake bread or at least some buns, for a while now and when I came across this recipe, the game was ON! (See the link for the details of the recipe)
 I love to knead dough and then watch it rise. Since I was I child I've had this fascination with the entire process of dough rising. To me, it was like magic. Now, after 20 years, I can say with total confidence that it still hasn't worn off:) And the clay bowl that I am using in this picture, belonged to my grandmother, so it's like she was still with me and I know that whatever I am making, it's going to turn out great.
Cutting rounds with an old vintage glass here and having a ball while doing it:)
Use a vintage glass for that little extra finishing touch,
 you know, the one with a little star at the bottom?
Press the bottom of the glass onto the soon-to-be English muffins, 
so that you end up with a pretty star on top of each:)
Aren't these the prettiest English muffins you've ever seen? :)
Grease the muffins with melted butter. 
Yummy! 
Bake in a preheated oven on 200 C for about 15 minutes.

Cut the English muffins while hot and stuff them with ham and cheese, so that the cheese melts naturally from the heat of the freshly baked dough. Wait for five minutes until it's cooled down and the cheese is now deliciously melted...

...and enjoy!

Bon Appetit!

Love, Teja xoxox


Follow me on:

4/08/2014

My Favorite Five


1. Spring flowers and anything that has to do with spring
2. The Grand Budapest Hotel
 After seeing the Moonrise Kingdom, I wasn't quite sure whether Wes Anderson was my cup of tea, because his movies are a bit quirky with a specific dry humor. But I did love this movie.
The costumes and rich colors used in photography are a total eye candy.
I recommend it.
3. Inglot eyeshadows No. 52 and No. 37, especially No. 37, 
it makes my eyelids look like they were made of 24-karat gold
4. DIXIT cards. Love playing them because of the pretty pictures:)
5. Gummy bears and all things gummy. 
I just can't get enough!


Have a happy Tuesday!

Love, Teja xoxox


Follow me on:

4/06/2014

My Spring Skincare Routine/ Moja pomladanska nega obraza

Our face can express a whole palette of emotions, which in time, provide a permanent proof on our face: fine line, wrinkles, crinkles, crow's feet, you name it, eventually, as you grow old - you've got it. And it's not just that. Our face is the only part of our body that is always exposed for everybody to see and therefore also exposed to the possible negative impacts of the environment we live in: UV rays, sunburn, allergies, smog, pollution. Our skin absorbs everything, protecting us from the toxic influences of the outside world. Since you can't really influence the CO2 count in the air your breathing, there is something you can do with your skin - you can protect it. A woman with dried out, tired skin is a woman who has given up on herself, I always say. You only have one skin, wouldn't it be wise to invest in it?

Naš obraz izraža celo paleto čustev, ki sčasoma pustijo sledi na obrazu: drobne linije, gubice, smejalne gubice, t.i. ''vranja stopala,'' imenujte jih kakor hočete, na koncu jih s starostjo - dobite. In to ni vse. Naš obraz je edini del telesa, k je vedno izpostavljen vsem na ogled in je tako izpostavljen tudi možnim negativnim vplivom okolja v katerem živimo: UV žarki, sončne opekline, alergije, smog, onesnaževanje, itd. Naša koža vpije vse, ter nas tako zavaruje pred škodljivimi vplivi zunanjega sveta. Ne morete vplivati na vsebnost CO2 v zraku, ki ga dihate, lahko pa naredite nekaj s svojo kožo – lahko jo zaščitite. Ženska z izsušeno, utrujeno kožo, je ženska, ki je obupala nad sabo, vedno pravim. Imate samo eno kožo, zakaj ne bi vlagali vanjo?


I wasn't really blessed with great skin genes. My skin is naturally very dry, after washing my face only with warm water, it feels tight and if I don't moisturize it twice on a daily basis, it becomes flaky in matter of days. Of course the up side of this is that I don't get many pimples, puberty included, - but the down side is - ahem, my skin is dry, tight and flaky!

Nisem dobila ravno najboljših genov za kožo. Moja koža je zelo suha in že samo po umivanju obraza imam občutek zategovanja. Če je ne vlažim dvakrat na dan, vsak dan, se mi začne luščiti že po nekaj dnevih. Seveda je dobra plat tega, da ne dobivam veliko ogrcev, prav tako jih nisem v puberteti, vendar je slaba plat tega da – khm, moja koža je suha, zategnjena in nagnjena k luščenju!


That's why I need super rich cream, which I wear all the time, not only in the winter. My current favorite would have to be the Soraya Collagen & Elastine Day Cream which I love, love, love. I have been using it for a good month now and my skin doesn't feel tight anymore. Yay!  It is rich with Sesame and Avocado extracts and it makes my skin feel nourished and dewy. And it also made some fine lines around my eyes disappear. Hurrah!

Zato potrebujem zelo bogato kremo, ki jo nosim ves čas, ne samo pozimi. Moja najljubša kremica je trenutno Soraya Collagen & Elastine Day Cream ki jo imam zelo, zelo, zelo rada. Uporabljam jo že en mesec in nimam več občutka zategnjenosti. Juhu! Bogata je z izvlečki sezama in avokada ter res nahrani mojo kožo. In drobne gubice okoli oči so izginile. Hura!
Secondly, and this is important, because up until now, I believed it to be otherwise. I mean, I used to put body lotion on my face. Crrringe! Never again! Anyway, if you have a day cream - you need a night cream. And this is not some marketing trick. It's a fact. The cells in your skin renew while you sleep, so make sure that the night cream in even richer that the day cream. And when you wake up, your skin will feel nourished and ready for the challenges of the day! My current favorite would have to be the Soraya E+F Vitamin Night Cream. It gives my skin that extra kick that it needs:)

Druga stvar, in to je pomembno, ker do zdaj tega nisem  verjela. Včasih sem celo obraz namazala z losjonom za telo. Nikoli več! Torej, če uporabljate dnevno kremo – potrebujete nočno. In to ni nikakršen marketinški trik. To je dejstvo. Celice se vam v spanju obnavljajo, torej poskrbite, da bo nočna krema bogatejša od dnevne. In ko se boste zbudili, bo vaša koža nahranjena in pripravljena za izzive dneva! Moja najljubša kremica je trenutno Soraya E+F Vitamin Night Cream. Moji koži daje tisti sijaj, ki ga potrebujeJ


I hope you found this post helpful. Thank you Soraya Slovenija for sending me these two gorgeous creams!

Upam, da vam je bil ta članek v pomoč. Rada bi se zahvalila ekipi Soraya Slovenijaza čudoviti kremici!


Make sure you like Soraya Slovenija on Facebook!

Pa všečkajte SorayaSlovenija na Facebooku!


Have a happy Sunday!

Love, Teja xoxox


Follow me on:

4/05/2014

Tutorial: How to Make a Chic Personalized Agenda Book

I've decided to make a blog tutorial after getting a lot of compliments on my DIY agenda book, I had made about a month ago. I thought to myself: ''If people only knew how dead easy it is to make this... wait a minute!'' And here I am, blogging about it:)

You'll need:

- a Moleskin notebook lookalike (A5 format) that is sold in the top floor at Müller in Čopova Street (The original Moleskin notebook costs around 15 euros, whereas the Moleskin lookalike in Müller costs only 4 euros)
- scissors
- a long ruler
- some glue (I used UHU All Purpose)
- self adhesive transparent vinyl /a.k.a. a clear plastic film (also available at Müller) for about 3 euros
- a bunch of old fashion magazines

Let's start at the beginning, shall we? Got your fashion magazines? :)


Cut out all the pretty, inspiring pictures.